TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

TS EN ISO/IEC 17020 Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde, KARAMAN AKAR MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak üçüncü taraflara vereceğimiz Teknik Muayene ve Kontrol, ölçüm ve test hizmetlerimizde ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,
Tüm çalışanlarımız ile birlikte, teknik muayene ve kontrol ölçüm ve test hizmetlerimizin uygunluğunu, belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer faaliyetler içerisine bulunmayacağımızı,

KARAMAN AKAR MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, teknik muayene ve kontrol, ölçüm ve test hizmetlerimizin ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

KARAMAN AKAR MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde, başta denetim olmak üzere bütün çalışmalarda,
BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK ve GİZLİLİK ilkesine bağlı kalacağını taahhüt etmektedir.

KARAMAN AKAR MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., çalışanları, teknik uzmanlar, bağımsız belgelendirme komitesi, şikâyet ve itiraz komitesi ve diğer hizmet alımı yapılan kuruluşlarla gizlilik sözleşmesi yapmaktadır. Gizlilik sözleşmesi, belgelendirilmiş ve belgelendirilecek kuruluşlarla ilgili herhangi bir bilginin ve dokümanın üçüncü taraflarla paylaşılmayacağı ve gizlilik gerektiren durumları kapsamaktadır. Bu durumlar sadece yasal otoriterlere ve akreditasyon kuruluşlarına açıktır. Bu bağlamda; ilgili yasal otoritenin, Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetleri çerçevesinde ve Bağımsız Mahkemelerce talep edildiğinde müşterinin teknik dosyasından sadece ilgili dokümanlar sunulacaktır.


Mustafa AKIN
GENEL MÜDÜR